Senaste nytt

 

Senast uppdaterad : 2010-12-27


 

Stöd SIK Simsektion/SS04s kamp för en utbyggd simhall i Sundbyberg

Enligt ett enhälligt beslut i kultur och fritidsnämnden den 22 april 2010 skulle en projektering av en utbyggd simhall med ny tränings- och undervisningsbassäng påbörjas under hösten 2010. Målet var en färdig bassäng 25m x 12m (6 banor) 2012. 

 

Den 14 juni  beslutade kommunfullmäktige att frågan skulle bordläggas för att samordna planeringen med en eventuell multisportansläggning på Idrottsplatsen. 

 

Vi menar att en utbyggd simhall ej påverkar planeringen av Idrottsplatsen och befarar att frågan skjuts på en odefinierad framtid. Samtidigt är platsbristen akut för simskoleundervisning och simsport.  

 

I den politiska majoritetens (S+Mp+C+Kd) budget  för 2011 samt plan 2012-13 framlagd och godkänd av kommunfullmäktige den 2010-12-20 finns följande mål:

 

Utöver de överenskomna satsningarna som finns i handslaget ska simhallen byggas ut. Det ska även finnas möjlighet till bad sommartid i Sundbyberg, exempelvis genom badbussar, soldäck på simhallen, och att delar av simhallen kan öppnas upp under sommaren. Vi vill dessutom pröva möjligheten att bygga en utomhusbassäng i anslutning till simhallen eller annan lämplig plats.

 

Tyvärr är förstudie och programarbete enligt budget planerad först till 2012 !

 

Vi uppmanar därför samtliga politiska partier i Sundbyberg att snarast medverka till att slutföra beslutet i kultur och fritidsnämnden och ta ett definitvt beslut i kommunfullmäktige att bygga ut simhallen !


Nuvarande förslag

Tanken är att simhallen byggs ut med en ny tränings- och undervisningsbassäng (25m x 12m, 6 banor), kompletterat med en friskvårdsanläggning (gym) á 1.000kvm.

 

SbgSimhall-Förslag.jpg


Tidigare framgångsrika simhallskampanjer

 Sundbybergs simhall byggdes 1978 som ett resultat av SIK Simsektions långa kamp (1950-1977).
 Bild från demonstration på Sundbybergs torg, November 1972.


DN_Nord2November1972 (Medium).jpg

 

Sundbyberg IK, Simsektion har sedan 2004 bildat en ny simklubb;

Solna Sundbyberg simsällskap 04 (SS04) 

Mer information på  www.ss04.se