Solna Sundbyberg Simsällskap 04 (SS04)

 

Solna Sundbyberg Simsällskap 04 (SS04) officiellt bildat!

Vid ett "historiskt" möte måndagen den 1 december 2003 bildades vår nya tävlingsklubb. I interimsstyrelsen fram till första årsmötet sitter Ord. Ingemar Elfvin (SIK), Vice ordf. Stefan Johansson (Solna), Jörgen Tisell (SIK), Christina Hancock Bruhn (Solna), Astrid Renström (SIK) och Ronny Larsson (Solna). Tävlingsverksamheten startar officiellt 1 januari 2004.

Varje simmare kommer fortfarande tillhöra sina respektive moderklubb (Sundbybergs IK resp. Solna SS) men all tävlingsverksamhet kommer ske i den nya tävlingsklubben SS04. Simmare som ej tävlar berörs enbart indirekt men kan se fram emot en breddad och förbättrad verksamhet.

Försöksverksamheten med Solna Simsällskap under hösten 2003 har fungerat mycket väl och vi har därmed kunnat gå vidare med nästa steg. Vi hoppas med denna nya inriktning kunna erbjuda intresserade simmare kvalificerad simsport som riktar sig till såväl bredd som topp.